Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Spisak mjesnih zajednica

Osnovane u skladu sa odrebama Odluke o mjesnim zajednicama (“Službeni list Opštine Budva”, broj 9/06, 1/10 i 50/19) su sljedeće mjesne zajednice:

MZ Stari Grad (12.04.2011.godine)

Područje MZ Stari Grad obuhvata Stari grad obje plaže Mogren do magistrale, obnovljen hotel stara Avala, područje od Mediteranske ulice do mora, uključujući Luku, plažu Pizana ,zgradu Lučke kapetanije, lukobran u produžetku Pizane, Brijeg od Budve sa plažom, zakljucno sa poštom i Bubinim potokom.

MZ Brajići (08.12.2009.godine)

Područje MZ Brajići obuhvata naselja Uglješići, Martinovići, Prentovići i Stojanovići.

MZ Markovići (22.03.2010.godine)

Područje MZ Markovići obuhvata područje sela Markovići KO Srednji Maini.

MZ Bečići (18.10.2010.godine)

Područje MZ Bečići obuhvata naselja: Bečići, Čučuci, Boreti, Rafailovići, Ivanovići, Podbabac i Stanišići. Na istoku se graniči sa MZ Sveti Stefan, a prema zapadu sa MZ Budva II.

MZ Reževići (24.12.2008.godine)

Područje MZ Reževići obuhvata naselja Drobići,Rijeka Reževića,Krstac,Donji i Gornji Katun,Perazića Do,Čami Do KO Reževići 1 i Reževići 2

MZ Buljarica (20.04.2012.godine)

Područje MZ Buljarica koja obuhvata sledeća područja: Buljarica, Golubovići, Gruda, Đurovići, Kaluđerac, Prijevorac i Androvići.

MZ Gornji Pobori (13.12.2012.godine)

Područje MZ Gornji Pobori obuhvata slijedeća sela i naselja; Đurđevac, Stanjevići do sela Majstori, selo Čavor do sela Šišići, Gorovići i Lastva Grbaljska.

8. MZ Gornji Pobori 2 (04.02.2019.godine)

Područje MZ Gornji Pobori 2 obuhvata područje od: Šumarevog duba do Markaš dola.

MZ Svinjišta (05.10.2012.godine)

Područje MZ Svinjišta obuhvata slijedeća naselja: Gornje Selo, Donje Selo, Pod Orage, Glavica, Spiševina, Ognjišta, Vodice, Velja Njiva, Vinogradine, Jabučar, Pišutovo Guvno, Manastir “Sv. Neđelja”, Poljice i Bogov Krst. Na istoku se graniči sa Mjesnom zajednicom Budva II a prema zapadu sa MZ Jaz.

MZ Podostrog (18.06.2014.godine)

Područje MZ Podostrog obuhvata teritoriju naselja Podostrog ,preciznije rečeno granica MZ Podostrog sa južne, jugozapadne i zapadne strane ide potokom Volujar pa sve do ušća u rijeku Grđevicu koja razdvaja naselje Podostrog od brda Dubovica i Velje ploče, zatim sa sjeverozapadne i sjeverne strane ide preko Učikala, vrhovima brda Urovica i brda Ostrog pa sve do potoka Grđevica sa istočne strane, koji razdvaja naselje Podostrog I naselje Lazi i rijekom Grđevica sa jugoistočne strane.

MZ Petrovac (20.02.2015.godine)

Područje MZ Petrovac obuhvata slijedeća naselja; sa područja naselja Petrovac, Novoselje, Brda, Žukovica, Medigovići, Grabovica, Ilino Brdo. Na istoku se graniči sa Mjesnom zajednicom Buljarica a prema zapadu sa Mjesnom zajednicom Reževići.

MZ Jaz (27.05.2015.godine)

Područje MZ Jaz obuhvata slijedeća naselja: Lastva i Jaz. Na istoku se graniči sa Mjesnom zajednicom Svinjišta i MZ Prijevor i Seoca, a prema zapadu sa MZ Lastva iz Kotora.

MZ Babin Do (09.06.2016.godine)

Područje MZ obuhvata slijedeca naselja: desna strana Jadranskog puta ,od semafora do vodorezervoara i sve do zelenog pojasa prema repetitoru Spas.

MZ Donji Pobori (20.09.2016.godine)

Područje MZ Donji Pobori obuhvata slijedeća naselja : selo Donji Pobori i Krapina. Na istoku se graniči sa MZ Podostrog a prema zapadu sa MZ Gornji Pobori.

MZ Bijeli Do (14.08.2018.godine)

Područje MZ Bijeli Do obuhvta slijedeća naselja: sa zapadne strane stari kotorski put, sa južne strane granica je ulica označena kao kat. parcela 3093/1 i dio ulice označena kao kat. Parcela1807/2 sve KO Budva, sa istočne strane granica je ograda „Gradske pekare“sa jedne i kat.Parcela 1785 i 1787/1 KO Budva i sa sjeverne strane granica je zadnji red kuća u tom naselju, zatim potok označen kao kat.Parcela 3070/2 KO Budva tj. iznad gradskog rezervoara u tom naselju. Na istoku se graniči sa MZ Dubovica, a prema zapadu sa MZ Svinjišta.

MZ Prijevor i Seoca (14.08.2018.godine)

Područje MZ Prijevor i Seoca obuhvataju slijedeće područje:U južnom dijelu do mora,u zapadnom dijelu: od plaže “Jaz”,granicom kat.par.97i 95 KO:Prijevor1 dalje putem označen kao k.p.126 K.O.: Prijevor 1,kanalom označen kao k.p.554 KO.Prijevor 2 I dijelom kanala 650 KO: Prijevor2 I skreće desno putem označenkao k.p.662 KO: Prijevor 2. Sa sjeverne strane:granicom kat.par.687/1,517/31,508,507,506,505,sa jedne I kat.par. 675,669,517/30,668 I 517/3 sve KO:Prijevor 2 gdje u istom pravcu sječe kat.par.517/2 KO Prijevor2 do lokalnog puta označen kao kat.par.888 KO Prijevor 2,zatim nastavlja u pravcu sjevero-istoka putem označen kao kat.par. KO: Maini.Sa istočne strane : granicom kat.par. 1576/167,1576/166,1576/164 sa jedne I kat.par. 1576/1,1555 I 1557 sve KO Maini sa druge strane do starog kotorskog puta označen kao kat.par. 888 KO Prijevor 2 I u pravcu antene na brdu Spas I dalje do tunela I mora gdje se i završava

MZ Gospoština (06.07.2019. godine)

Područje MZ Gospoština obuhvata područje od hotela Mogren do Jadranskog puta – magistrale, granično sa Lovćenskom ulicom.

MZ Duletići (17.10.2019. godine)

MZ Duletići obuhvata sledeća naselja: stare Duletiće i nove Duletiće. Na istoku se graniči sa mjesnom zajednicom Lapčići i mjesna zajednica Markovići, a prema zapadu sa MZ Donji Pobori.

MZ Sveti Stefan (09.12.2019. godine)

MZ Sveti Stefan obuhvata područije koje zahvataju katastarske parcele Sveti Stefan, Kuljače i Tudorovići.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.