Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nadležnosti

Menadžer

Menadžer vrši poslove uprave koji se odnose na:

  • davanje mišljenja o planovima i programima razvoja opštine i vrši operativne poslove radi njihovog sprovođenja;
  • ostvaruje saradnju sa nadležnim organima lokalne i državne uprave;
  • nevladinim organizacijama, preduzetnicima i drugim subjektima radi obezbjeđivanja uslova za razvojne programe od interesa za lokalno stanovništvo;
  • ostvaruje saradnju sa međunarodnim organizacijama u cilju pružanja pomoći oko realizacije konkretnih planova i programa razvoja;
  • obavlja i druge poslove po nalogu Predsjednika Opštine u skladu sa zakonom.

Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.