Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Evidencije o radu Skupštine i odbornika

Evidencije o radu Skupštine i odbornika

Shodno članu 4 Odluke o obrazovanju Službe Skupštine („Službeni list CG-Opštinski propisi“, br. 08/19) i članu 48 Poslovnika o radu SO Budva („Službeni list CG-Opštinski propisi“, br. 42/19) Služba Skupštine vodi evidencije o radu Skupštine i odbornika, i to: o prisustvu odbornika na sjednicama Skupštine, o prisustvu/odsustvu sjednicama Skupštine i radnih tijela, broju datih predloga ili inicijativa, broju prihvaćenih i neprihvaćenih predloga, broju diskusija na sjednicama Skupštine, trajanju diskusija, broju postavljenih odborničkih pitanja, trajanju zasjedanja Skupštine i radnih tijela.

Mandatni period od 2016. do 2020. godine


Pitajte Opštinu

Postavite pitanje nadležnom organu lokalne samouprave, rok za odgovor na postavljeno pitanje
je sedam dana.

Kontaktirajte nas

Trg Sunca 3, 85310 Budva, Crna Gora

Povežimo se

Mi smo na društvenim mrežama. Pratite nas i budite u koraku sa našim dešavanjima.